دریچه دسترسی

دریچه های بازدید جهت دسترس آسان به تاسیسات در دیوارهای کناف جاسازی می شوند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند.

ابعاد موجود

-20 *20 سانتیمتر

-30*30

-40*40

-50*50

-60*60

-120*60

ویژگیهای دریچه بازدید :

• ظاهری پنهان در سقف و ديوار.
• قابليت تطابق رنگ با محيط اطراف خود.
• قابليت نصب كاشی، كاغذ ديواری، MDF و هر نوع پوشش ديگر بر روی اين دريچه.
• داراي قفل مخفی فشاری.
• داراي سيم بكسل جهت محافظت از سقوط درب دريچه به پايين
• ساخت در سايزهای غيراستاندارد.