رانر 100 لیست قیمت کناف زیرسازی کی پلاس  مقاطع (پروفیل) های کناف از ورق های فولادی که به وسیله یک لایه روی پوشش شده اند تولید می شوند. این مقاطع همگی به روش نورد سرد (cold roll forming) فرم داده می شوند. همچنین این مقاطع برای عملکرد باربری مناسب نمی باشند

زیرسازی

زیرسازی کی پلاس  مقاطع (پروفیل) های کناف از ورق های فولادی که به وسیله یک لایه روی پوشش شده اند تولید می شوند. این مقاطع همگی به روش نورد سرد (cold roll forming) فرم داده می شوند. همچنین این مقاطع برای عملکرد باربری مناسب نمی باشند. اگر از این مقاطع در مناطقی با درصد رطوبت نسبی بالا استفاده شود تمامی نقاط برش خورده در این شرایط می بایست با پرایمر های بر پایه ی روی (Zinc) ترمیم و محافظت شود.

بسته بندی و حمل زیرسازی کی پلاس 

این مقاطع ابتدا در بسته های کوچک بسته بندی شده و سپس از تجمیع این بسته ها به وسیله تسمه های فلزی بسته های بزرگتر ایجاد می شود.

از بلند کردن بسته های مقاطع بوسیله این تسمه ها باید پرهیز کرد، چرا که احتمال پارگی آن در اثر وزن مقاطع و آسیب دیدن آنها وجود دارد.

در هنگام برش و حمل این مقاطع باید از دستکش مخصوص استفاده کرد، چرا که در غیر این صورت احتمال آسیب دیدگی دست ها وجود دارد.

 

شرح کالا کد کالا واحد بسته بندی به متر(بندیل)
رانر 26(4000-U26) 912002630054000 1536
رانر36(UH36-4000) 912003623064000 2400
رانر50(U50-4000) 912005030054000 1280
رانر70(U70-4000) 912007030054000 1280
رانر1000(U100-4000) 912010030054000 960
استاد26(C26-3000) 911002640063000 1440
استاد50(C50-3000) 911005035063000 720
استاد70(C70-3000) 911007040063000 540
استاد100(C100-3000) 911010040063000 450
نبشی25(L25-4000) 914002525064000 4000
پروفیل(F47-4000) 913004700064000 1920
کرنربید(24X 24X 3000) 917002424043000 30
کرنربید(31X 31X 3000) 917003131043000 150
CD60-4000 910006027064000 1176
رانر28(U28-4000) 912028527064000 1680
استاد3000-CW500 911005050063000 720
استاد3000-CW75 911007550063000 540
استاد3000-CW100 911010050063000 450
رانر4000-UW50 912005040064000 1280
رانر4000-UW75 912007540064000 1280
رانر4000-UW100 912010040064000 960

معرفی سقف کاذب یکپارچه زیرسازی کی پلاس

شامل زیرسازی سبک فولادی معلق ساخته شده با مقاطع U ،L و C بوده كه صفحات روکش دار گچی در یک یا دو الیه، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه و بدون درز حاصل می شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ و پوشش های دیگر را خواهد داشت. فضای خالی پشت سقف كاذب، امكان استفاده از انواع عایق های حرارتی و صوتی را فراهم نموده و عبور و دسترسی به تاسیسات الكتریكی و مكانیكی را میسر می سازد. زیرسازی کی پلاس